PROJELER

Projenin Amacı

Tüm dünyada Birincil Hammadde Kaynakları azaldığı için özellikle gelişmiş ülkelerde İkincil Hammadde kullanımının geliştirilmesi desteklenmektedir. Ancak ülkemizde geri dönüşümü gerçekleştiren firmaların yayımlanmış bulunan Çevre Mevzuat Ve Yönetmeliklerine uyması için gerekli ekipman olanakları bulunmamaktadır. Geri dönüşüm konusunda faaliyet gösteren firmalar yurt dışına yönelmekte ancak maliyetlerin yüksekliği sebebiyle genellikle bu tür bir yatırımdan vaz geçmekte ve çevre yönetmelik ve mevzuatına uygun olmayan şekilde geri dönüşüm yapmaktadırlar. Örneğin: metal talaşı Çevre Yönetmeliğine göre taşınması yasak maddeler kapsamındadır oysa geri dönüşüm sektöründeki firmalar yönetmeliğe aykırı olarak maddenin nakliyesini gerçekleştirmekte, bu esnada da metal talaşına yapışık olan yağların ve soğutma sıvılarının doğaya karışmasına sebebiyet vermektedirler. Metal talaşı da yeniden dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabilecek ikincil hammadde kaynaklarından biridir. Bu projeyi gerçekleştirme amacımız metal (demir-çelik, bakır, alüminyum) dönüşümüne yönelik çevreye duyarlı teknolojileri geliştirmek ve ekonomide daha temiz ve verimli üretim sürecinin sağlanması amacına katkıda bulunmaktır.

Dolayısıyla ürünümüz demir-çelik, otomotiv ve döküm sanayisinde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir ihtiyaçtır. Metal talaşı firmalarda yer tutması, nakliyatının gerçekleştirilmesi ve içerdiği yağların doğaya karışması bakımından önemli sorunlar yaratmaktadır. Metal Talaşı Geri Dönüşüm Tesisimiz sayesinde hurda talaşı ilk kez komple bir tesiste değerlendirilecektir.

Mevcut durumda talaşlı imalat yapan firmalar tezgâhlardan çıkan soğutma sıvısı (bor yağı) ile konta mine olmuş talaşları fabrika bahçesinde toprak zemine dökerek biriktirir ve gelen hurdacıya verilirdi. Fakat çevre ve orman bakanlığının 14 Mart 2005 Tarihli 25755 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre bu atıkların kesinlikle toprağa karışması önlenmesi gerekmektedir. Atık üreticisi tesisinden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinden sorumludur yönetmelikte bu sorumluluk atık üreticisine verilmiştir atık yöneticisi tesisinden çıkan atıkların depolanmasından, taşınmasından ve geri kazanım tesisine verilmesinden birinci dereceden sorumludur. Bunun içinde depolama yapılan yerin ilgili yönetmelikte geçen teknik şartnameye göre ara depolama yapmak zorundadır oda kısaca şu demektir sanayideki talaşlı imalat yapan tüm firmaların sızdırmaz bir zemin hazırlaması ve yağ toplama kanallarının yapılması üzerinin örtülüp yağmur ve diğer hava şartlarından korunması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Daha sonra tehlikeli atık taşıma lisansı almış taşıma araçlarıyla atığın geri kazanım tesisine sevkinin yapılması gerekmektedir. bu anlamda bizim yapmak istediğimiz projede her firmanın bu şartları ayrı ayrı yapması yerine uygun konteynırlar yaparak atık üreticisine kolaylık sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. atık çıkaran her firmaya bir konteynır yapıp vererek hem Çevre ve Orman Bakanlığının yönetmeliğine uygun olarak sızdırmaz bir ara depolama alanı oluşturmak hem de atığın taşınmasının kolay bir hale getirerek lisanslı araçla geri kazanım tesisimize naklinin sağlanmasıdır. Bu proje gerçekleştiğinde çevre kirliliğini önlemek için bir adım atılmış olacak ve bu işi bütün sanayicilerimiz adına firmamız üstlenmiş olacaktır. Ayrıca il Çevre ve Orman Md. yapması gereken denetimlerin kolaylaştıracak bir oto kontrol sistemi oluşturulmuş olacaktır. Aynı zamanda bütün firmaların çevre düzenlemesine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca toplanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar lisanslı taşıma araçlarıyla geri kazanım tesisine getirilecek ve tesiste işlenerek tehlikeli yağdan ayrıştırılacak ve talaşlar kırılarak preslerde briket haline getirilecek, hurda saç parçalarda gene saç paketleme presinde paket haline getirilip her iki üründe Konya da ki dökümcü esnafına ucuz hammadde olarak sunulacaktır. bu proje kapsamında yeni istihdam yaratılacak ve yeni personel alımına gidilecek ve ülke ekonomisine hem geri kazanımla hem istihdamla hem de çevrenin kirletilmesini önleyerek ve herkesin ayrı ayrı masraf etmesini önleyip firma olarak daha uygun bir çözümle bakanlığın yönetmelikte istemiş olduğu şartları herkes için sağlamaktır. Bu arada tesiste oluşan tehlikeli atıklarında gene tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında ara depolanmasının yapılarak uygun taşıma lisanslı araçla atık yağ geri dönüşümü yapan lisanslı geri kazanım tesisine sevkinin sağlanacaktır. Alınan ve verilen tehlikeli atık taşıma formlarının doldurularak ilgili firmalara ve İl Çevre ve Orman Md ile Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

 

Sayfayı Paylaşın